Νιτρικά και Νιτρώδη στο νερο

Τα νιτρικά και νιτρώδη που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής ενός ατόμου μέσω της κατανάλωσης νερού θα μπορούσαν να αποτελέσουν βλαβερό παράγοντα για την υγεία του.

Χαμηλή έως μηδενική συγκέντρωση σε νιτρικά και νιτρώδη στο νερό που ετοιμάζουμε το ρόφημά σας είναι κάτι αναμενόμενο αφού το ετοιμάζουμε με εμφιαλωμένο νερό πηγής που η πηγή βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο στους πρόποδες του όρους Δίφρυς μακριά από γεωργικές καλλιέργειες λιπάσματα ή φυτοφάρμακα και από κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Πηγή:https://dirfyswater.gr/nero-dirfys